Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Bild och färg som språk & kommunikation

Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Välkommen!
Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Kerstin använder sig av sin intuitiva förmåga och förmåga att känna och se klara färgbilder som ger förstårligt resonemang.

Välkommen!
Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Kerstin använder sig av sin intuitiva förmåga och förmåga att känna och se klara färgbilder som ger förstårligt resonemang.

Välkommen!

Massagebehandlingar

Lomi-Lomi massage

Lomi-Lomi är en kärleksfull beröring mellan hand och hjärta. Ett annat ord för Lomi-Lomi är squees eller krama, klämma.

En uråldrig, omslutande massage med långa strykningar som följer energibanorna i kroppen och påverkar på djupet.
Den kommer från Polynesiska övärlden, Hawai´i, och är skapad ur vågornas ljud,havets rytm & rörelsemönster och anses helande. Den lärs ut av en Kahuna eller mästare.

Massagen sköljer över dig som vågor som inte har någon början eller slut. Den löser upp spänningar och blockeringar samt gör dig mjukt avspänd. Lomi-Lomi ges ur centrering i hjärtat, fokus, närvaro och lyhördhet för varje individs behov.

1/2 tim efter massagen spelas med ett chakra sett med 8 skålar i ca 15 minuter och 15 minuter integrering, harmonisering och avslappning. Kort delande för den som vill. Skålarnas ljud resonerar med våra celler och aktiverar och harmoniserar. När vi lyssnar på ljuden kan vi gå in i positiva känslotillstånd som tex frid, ödmjukhet, tacksamhet etc, sådana tillstånd som stärker oss människor och vår hälsa.

Kerstin har grundutbildning i Lomi-Lomi massage 2009. Har bott på Hawai´i under 2 års tid och har en stark relation till kulturen.

Välkomna!

Lomi-Lomi massage

Lomi-Lomi är en kärleksfull beröring mellan hand och hjärta. Ett annat ord för Lomi-Lomi är squees eller krama, klämma.

En uråldrig, omslutande massage med långa strykningar som följer energibanorna i kroppen och påverkar på djupet.
Den kommer från Polynesiska övärlden, Hawai´i, och är skapad ur vågornas ljud,havets rytm & rörelsemönster och anses helande. Den lärs ut av en Kahuna eller mästare.

Massagen sköljer över dig som vågor som inte har någon början eller slut. Den löser upp spänningar och blockeringar samt gör dig mjukt avspänd. Lomi-Lomi ges ur centrering i hjärtat, fokus, närvaro och lyhördhet för varje individs behov.

Kerstin har grundutbildning i Lomi-Lomi massage 2009. Har bott på Hawai´i under 2 års tid och har en stark relation till kulturen.

Välkomna!
Lomi-Lomi massage

Lomi-Lomi är en kärleksfull beröring mellan hand och hjärta. Ett annat ord för Lomi-Lomi är squees eller krama, klämma.

En uråldrig, omslutande massage med långa strykningar som följer energibanorna i kroppen och påverkar på djupet.
Den kommer från Polynesiska övärlden, Hawai´i, och är skapad ur vågornas ljud,havets rytm & rörelsemönster och anses helande. Den lärs ut av en Kahuna eller mästare.

Massagen sköljer över dig som vågor som inte har någon början eller slut. Den löser upp spänningar och blockeringar samt gör dig mjukt avspänd. Lomi-Lomi ges ur centrering i hjärtat, fokus, närvaro och lyhördhet för varje individs behov.

Kerstin har grundutbildning i Lomi-Lomi massage 2009. Har bott på Hawai´i under 2 års tid och har en stark relation till kulturen.

Välkomna!
Lomi-Lomi massage

Lomi-Lomi är en kärleksfull beröring mellan hand och hjärta. Ett annat ord för Lomi-Lomi är squees eller krama, klämma.

En uråldrig, omslutande massage med långa strykningar som följer energibanorna i kroppen och påverkar på djupet.
Den kommer från Polynesiska övärlden, Hawai´i, och är skapad ur vågornas ljud,havets rytm & rörelsemönster och anses helande. Den lärs ut av en Kahuna eller mästare.

Massagen sköljer över dig som vågor som inte har någon början eller slut. Den löser upp spänningar och blockeringar samt gör dig mjukt avspänd. Lomi-Lomi ges ur centrering i hjärtat, fokus, närvaro och lyhördhet för varje individs behov.

10 min spelning med kristallskål över kroppen med integrering efter. Kristallskålens ljud resonerar med cellerna och aktiverar och stimulerar cellerna. Efter en stunds integrering och avslappning.

Kerstin har grundutbildning i Lomi-Lomi massage 2009. Har bott på Hawai´i under 2 års tid och har en stark relation till kulturen.

Välkomna!
För er som önskar massage i kombination med energiharmonisering. Vi kommunicerar med hela oss och fältet runt oss. Vår energikropp kan hamna ur balans och får här möjlighet att balanseras och harmonizeras. Efter behandlingen brukar kunder känna sig påfyllda, klara i sin känsla och tanke och kan också komma fram till insikter om vad som skapar obalans. En känsla av nu infinner sig. Hjärtligt välkomna!
Taktipro-Orginalmetoden Taktil massage.

Taktil massage är en omsorgsfull medveten beröring av huden, eller utanpå kläderna, som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Taktil massage aktiverar det parasympatiska systemet i kroppen som framkallar lugn och ro, koncentration och avslappning. Stimulering av det taktila sinnet är nödvändigt för vår utveckling, mognad och att vi ska må bra.

Taktipromassagen ger bla: lugn, stärker anknytning, ökar socialt samspel, ger lägre nivåer av stresshormoner, minskar rädsla och ångest, stimulerar matsmältningen och näringsupptag, lindrar smärta, ger lungn sömn…www.taktil.se.

Hawaii massage och Taktil massage är ett komplement till bild, bildtolkning och rörelsegrupper.Kerstin är Dipl. Taktipro-Takilmassör 2004.

Välkomna!
Taktipro-Orginalmetoden Taktil massage.

Taktil massage är en omsorgsfull medveten beröring av huden, eller utanpå kläderna, som sker med respekt, omtanke och lyhördhet för individens integritet och behov. Taktil massage aktiverar det parasympatiska systemet i kroppen som framkallar lugn och ro, koncentration och avslappning. Stimulering av det taktila sinnet är nödvändigt för vår utveckling, mognad och att vi ska må bra.

Taktipromassagen ger bla: lugn, stärker anknytning, ökar socialt samspel, ger lägre nivåer av stresshormoner, minskar rädsla och ångest, stimulerar matsmältningen och näringsupptag, lindrar smärta, ger lungn sömn…www.taktil.se.

Hawaii massage och Taktil massage är ett komplement till bild, bildtolkning och rörelsegrupper.Kerstin är Dipl. Taktipro-Takilmassör 2004.

Välkomna!

Rörelse och Konst

RörelseKonst

Konst är att leva din glädje, upptäcka din väg och vara ditt uttryck om & om igen.

RörelseKonst är att upptäcka, uppleva och finna dina uttryck genom konstens medel och dansens oändliga möjligheter att röra kroppen till form som passar och glädjer dig.

Individuella tillfällen i RörelseKonst!

Kom och prova RörelseKonst helt utifrån dig, utifrån din nivå och önskan.

RörelseKonst är för dig som vill prova konstens/dansens möjligheter till att berika, så nya frön, utvecklas, finna nya infallsvinklar.

Rörelse, rytm & röst och olika konstformer som teckning, målning & 3d är medium och verktyg till att förstå sig själv, för undersökning & byggande av struktur till former som passar dig.
Genom alla tider har människor dansat, dansar och använder konst för att uttrycka sig själv, för kommunikation & lösningar på samhällsfrågor.
Rörelse, färg & ljud bor i oss, omkring oss, är oss. När vi sätter oss själva i rörelse får vi möjlighet att se nya perspektiv, känna oss klarare och fokuserade, platsen där flöde och kreativitet är tillgänglig.
Individuella klasser i RörelseKonst erbjuds som ” Bas”- att lära känna dig & ditt uttryck eller som ” Konstnärligt”- för dig som söker utveckling och stöd på din konstnärliga/kreativa väg.
Inga förkunskaper.
Kerstin är Konstnärinna & Rörelseinspiratör.

Verktyg som Kerstin använder sig av är erfarenhet från 3 års studier via Centre of Indigenous Arts Hawai´i-Californien. Eurytmistudier, 5 Rytmer dans och andra rörelseformer som yoga och traditionella danser. Kerstin har studerat konst i Italien, studier i klassisk realistisk teckning, är diplomerad Bildtolkare, Vedic Artlärare och Hawai´iansk massör/Lomi-Lomi och Taktil massör.

Välkomna!

Movement to ART

Se dig själv!
Upptäck din glädje!

Konstnärliga uttryck är ett sätt att frigöra sin inre potential och förenas med sin djupaste kärnpunkt. Rörelse, färger och ljud är naturligt och lever genom oss.

Med former som, kroppsberöring, kroppsrörelse, måleri och ljud/toner berörs du och en kontakt uppstår som vill utvecklas.

Movement to ART inspirerar till helhet, kreativitet och konstnärligt uttryck. Du som individ är unik och följer din egna rytm och personliga stil. Med former som stimulerar den högra och vänstra hjärnhalvan, ger vi plats för möjligheten att leva hela vår potential som människa.

Movement to Art är Behandlingsskade-och ansvarsförsäkrad genom Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin.

Tar emot friskvårdscheck-Aktiway.

Välkomna!

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Tvärvägen 9
134 31 Gustavsberg
Öppna i Google Maps 🗗