Vad vill du boka?

Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Läkande och lekande målning och samtal för barn och ungdom.

Färger är själens språk och genom att måla vår själ ser vi mer klart vad vi gör som går i medvind och ger oss glädje och vart vi stoppar oss genom att göra eller tänka på vissa sätt.

För barn och ungdomar kan måla, att använda färger vara enklare än att prata fram lösningar. Vi kan leka fram bilder och terapeuten kan komma med idéer om nya bilder som terapeuten hör mellan raderna i samtalet och även utifrån bilderna dra fram olika trådar till bild teman. Det kan vara ett lättsamt men ändå kraftfullt verktyg att använda målning som stöd.

Föräldern kan vara med i rummet beroende av vad vi kommer överens om eller gå ut en stund. Beroende av ålder och behov.

Det finns lite olika priser för olika åldrar för barn men det kommer stå ett pris här på sidan. Betala gärna på plats och inte klarna så kan du får rätt pris beroende av barnets ålder.
Barn 8-12 år 590 kr. 12-14 år 650 kr och 15 år-780 kr för en timme. F
Hjärtligt välkomna!

Bild, färg och kommunikation-Konsultationer

Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

Vi lever i en stark tid av förändring. Bild och färg som språk och kommunikation kan vara till hjälp vid olika oroligheter, vilka beslut som ska tas, få hjälp att skifta mönster i oss.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Välkommen!
Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Välkommen!
Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Kerstin använder sig av sin intuitiva förmåga och förmåga att känna och se klara färgbilder som ger förstårligt resonemang.

Välkommen!
Bild och färg som språk & kommunikation.

För barn och vuxna.

I bildskapande bjuds du in till en inre resa. Varje penseldrag för dig närmare den du är och det du vill uttrycka. En kreativ process börjar. Att måla går bortom ord och kan vara skönt och enklare ibland. För barn är det naturligt att måla och målandet i sig förändrar utan att ord vid vissa tillfällen behöver användas.

Bild och Färg som språk & kommunikation kan användas för alla målgrupper, barn som vuxna med olika erfarenhet. Det är ett fantastiskt sätt att stödja barn på deras utvecklingsväg, även att ta sig igenom saker som kan vara svåra.
Detta gäller även vuxna.

Även ett utmärkt verktyg för grupper som önskar hitta nya riktlinjer eller bara se vad de befinner sig nu.

Du kan komma och måla utifrån din känsla och vi samtalar om vad som händer i dina bilder.
Det går också att komma för tolkning där vi går in i dialog och ser på möjliga tolkningar som en möjlighet på vägen.

Vi följer en viss sturktur och motiv till att börja med som målas. Enkla bilder som inte kräver några förkunskaper.

Alla kan måla!

Bildskapandet lär dig förstå dina invanda tankemönster och låter dig inspireras till nya möjligheter.

Kerstin använder sig av sin intuitiva förmåga och förmåga att känna och se klara färgbilder som ger förstårligt resonemang.

Välkommen!

Konsultationer-samtal-transformation.

Välkomna!
När vi ger oss möjlighet till att någon lyssnar till oss i närvaro fullt ut och också ger frågor tillbaka eller en vägledande fras av det som terapeuten får som resonans av klienten kan en förändring ske i ens tillstånd.

Blockeringar kan lösas upp, vi får insikter och tar nya steg på vår väg. Att bli speglad i tillit av någon annan ger möjlighet att växa och olika själstillstånd kan komma fram som legat dolda.
Vi skapar nya möjligheter för oss och tillit till att våga ta dessa steg.

Kerstin använder sin intuitiva förmåga under konsultationerna och hennes förmåga att få klara färgbilder in till förståliga resonemang.

Kerstin är utbildad 1 årig Bildtolkare, 2002. Arbetat med konsultationer med bild och samtal sedan dess.

Arbetat med energiarbete, kroppsrörelse och läkning enligt Native American ceremoni i Sound och Movement Integration sedan 2003, då tvåårig certifiering som växte fram till ett 4 årig diplom och ceremoni i Taos 2014.
I native tradition får du ditt diplom och kan gå ut och dela med dig när du är redo och har nått en viss nivå av energi förståelse och på så sätt leda andra.

Kerstin är taktilmassös enligt medoden Taktipro och Loomi-Loomi massös. Kerstin bodde två år på Hawaí´i.
Eurytmilärare via utbildning i Järna diplomerad Eurytmist 2019.
Välkomna!
När vi ger oss möjlighet till att någon lyssnar till oss i närvaro fullt ut och också ger frågor tillbaka eller en vägledande fras av det som terapeuten får som resonans av klienten kan en förändring ske i ens tillstånd.

Blockeringar kan lösas upp, vi får insikter och tar nya steg på vår väg. Att bli speglad i tillit av någon annan ger möjlighet att växa och olika själstillstånd kan komma fram som legat dolda.
Vi skapar nya möjligheter för oss och tillit till att våga ta dessa steg.

Kerstin använder sin intuitiva förmåga under konsultationerna och hennes förmåga att få klara färgbilder in till förståliga resonemang.

Kerstin är utbildad 1 årig Bildtolkare, 2002. Arbetat med konsultationer med bild och samtal sedan dess.

Arbetat med energiarbete, kroppsrörelse och läkning enligt Native American ceremoni i Sound och Movement Integration sedan 2003, då tvåårig certifiering som växte fram till ett 4 årig diplom och ceremoni i Taos 2014.
I native tradition får du ditt diplom och kan gå ut och dela med dig när du är redo och har nått en viss nivå av energi förståelse och på så sätt leda andra.

Kerstin är taktilmassös enligt medoden Taktipro och Loomi-Loomi massös. Kerstin bodde två år på Hawaí´i.
Eurytmilärare via utbildning i Järna diplomerad Eurytmist 2019.
Välkomna!
När vi ger oss möjlighet till att någon lyssnar till oss i närvaro fullt ut och också ger frågor tillbaka eller en vägledande fras av det som terapeuten får som resonans av klienten kan en förändring ske i ens tillstånd.

Blockeringar kan lösas upp, vi får insikter och tar nya steg på vår väg. Att bli speglad i tillit av någon annan ger möjlighet att växa och olika själstillstånd kan komma fram som legat dolda.
Vi skapar nya möjligheter för oss och tillit till att våga ta dessa steg.

Kerstin använder sin intuitiva förmåga under konsultationerna och hennes förmåga att få klara färgbilder in till förståliga resonemang.

Kerstin är utbildad 1 årig Bildtolkare, 2002. Arbetat med konsultationer med bild och samtal sedan dess.

Arbetat med energiarbete, kroppsrörelse och läkning enligt Native American ceremoni i Sound och Movement Integration sedan 2003, då tvåårig certifiering som växte fram till ett 4 årig diplom och ceremoni i Taos 2014.
I native tradition får du ditt diplom och kan gå ut och dela med dig när du är redo och har nått en viss nivå av energi förståelse och på så sätt leda andra.

Kerstin är taktilmassös enligt medoden Taktipro och Loomi-Loomi massös. Kerstin bodde två år på Hawaí´i.
Eurytmilärare via utbildning i Järna diplomerad Eurytmist 2019.

Kristallskålsspelning & Harmonisering.

Kom för en stund att lyssna och ta in kristallskålars vibrerande ljud som går direkt in på cellnivå i kombination med hands on balansering av energicenter utanpå kläder. Även färghealing som en harmoniserande möjlighet.
Kerstin använder sig av ett chakra sett av clear crystal singing bowls.

Våra celler resonerar med kristallskålarnas ljud. När vi lyssnar på ljuden från kristallskålar kan vi gå in i positiva känslotillstånd som stärker tex frid, ödmjukhet & tacksamhet sådana tillstånd som stärker oss som människor och vår hälsa och vitalitet.

Vi som människor kommunicerar med hela oss och fältet runt oss. När vår energikropp hamnar ur balans kan vi känna oss på olika sätt men inte fyllda av livsenergi och glädje.

Denna stund kan bidra till energiskiften och upplösning av blockeringar som bidrar till att du inte känner dig i synk eller i balans.


Du kan komma fram till insikter om vad som skapar obalans och på så sätt göra nya val för en mer balanserad livsstil. En känsla av nu infinner sig under behandlingen.

Hjärtligt välkomna!

Privatlektioner i Teckning & Måleri

Att måla är ett sätt att förstå och uttrycka oss själva!

Konst har funnits genom alla tider, att kommunicera mellan människor, som tex grottmålningar, målningar i tempel och kyrkor. Estetiska värden, det vi ser omkring oss men också att ges möjlighet att uttrycka själen, det som finns i var och en av oss har betydelse.
Vi vet idag att måla enligt klassiska metoder utvecklar problemlösning, ger självkänsla och att uppleva skönhet bidrar till kärleksfulla handlingar.

"Måla realistiskt är ett sätt att förstå livets uppbyggnad och minsta beståndsdel.
Fri målning från hjärtat är en integration och utveckling av var och en.
Tillsammans bygger de världen som varje person unikt är vill berätta och uttrycka.
Magiskt och spakande!

Denna stund med målning är en inbjudan att prova målning, de tekniker du är intresserad av, akvarell, akryl eller olja eller fördjupa dig om du redan målar.

Så hjärtligt välkomna till att boka in dig eller er tex familjemedlemmar i en mindre grupp eller privatlektioner. Ni berättar vad ni önskar eller om ni inte vet det så provar vi oss fram och bygger upp från den platsen. Jag skräddarsyr med er efter era behov.
För dig som är nybörjare eller mer avancerad.


Kerstin är utbildad 1 år i teckning och målning i Italien och 3 års distansutbildning i klassiskt realistisk teckning och målning.

Kerstins intresse för att undervisa tog över gentemot att ställa ut målningar och vara verksam mer som en fri konstnär när hennes son kom 2005, vilket hon gjorde under några år på Hawai´i och i yngre ålder i Sverige. Nu ställs målningar ut och säljs mer utifrån att det är roligt än som dagligt arbete. : )
Varje termin erbjuds kurser för barn, ungdom och vuxna i målning och teckning.
Hjärtligt välkomna!
Att måla är ett sätt att förstå och uttrycka oss själva!

Konst har funnits genom alla tider, att kommunicera mellan människor, som tex grottmålningar, målningar i tempel och kyrkor. Estetiska värden, det vi ser omkring oss men också att ges möjlighet att uttrycka själen, det som finns i var och en av oss har betydelse.
Vi vet idag att måla enligt klassiska metoder utvecklar problemlösning, ger självkänsla och att uppleva skönhet bidrar till kärleksfulla handlingar.

"Måla realistiskt är ett sätt att förstå livets uppbyggnad och minsta beståndsdel.
Fri målning från hjärtat är en integration och utveckling av var och en.
Tillsammans bygger de världen som varje person unikt är vill berätta och uttrycka.
Magiskt och spakande!

Denna stund med målning är en inbjudan att prova målning, de tekniker du är intresserad av, akvarell, akryl eller olja eller fördjupa dig om du redan målar.

Så hjärtligt välkomna till att boka in dig eller er tex familjemedlemmar i en mindre grupp eller privatlektioner. Ni berättar vad ni önskar eller om ni inte vet det så provar vi oss fram och bygger upp från den platsen. Jag skräddarsyr med er efter era behov.
För dig som är nybörjare eller mer avancerad.


Kerstin är utbildad 1 år i teckning och målning i Italien och 3 års distansutbildning i klassiskt realistisk teckning och målning.

Kerstins intresse för att undervisa tog över gentemot att ställa ut målningar och vara verksam mer som en fri konstnär när hennes son kom 2005, vilket hon gjorde under några år på Hawai´i och i yngre ålder i Sverige. Nu ställs målningar ut och säljs mer utifrån att det är roligt än som dagligt arbete. : )
Varje termin erbjuds kurser för barn, ungdom och vuxna i målning och teckning.
Hjärtligt välkomna!
Att teckna är ett sätt att förstå och uttrycka oss själva!

Konst har funnits genom alla tider, att kommunicera mellan människor, som tex grottmålningar, målningar i tempel och kyrkor. Estetiska värden, det vi ser omkring oss men också att ges möjlighet att uttrycka själen, det som finns i var och en av oss har betydelse.
Vi vet idag att teckning utvecklar problemlösning, ger självkänsla och att uppleva skönhet bidrar till kärleksfulla handlingar.

"Teckna realistiskt är ett sätt att förstå livets uppbyggnad och minsta beståndsdel.
Fri teckning från hjärtat är en integration och utveckling av var och en.
Tillsammans bygger de världen som varje person unikt är vill berätta och uttrycka.
Magiskt och spakande!

Denna stund som teckning och färg, är att kika på teckningskonsten som uttryck med färg, färg som används inom teckning tex färgpennor, olika kritor, pastel, kol

Så hjärtligt välkomna till att boka in dig eller er tex familjemedlemmar i en mindre grupp eller privatlektioner. Ni berättar vad ni önskar eller om ni inte vet det så provar vi oss fram och bygger upp från den platsen. Jag skräddarsyr med er efter era behov.
För dig som är nybörjare eller mer avancerad.


Kerstin är utbildad 1 år i teckning och målning i Italien och 3 års distansutbildning i klassiskt realistisk teckning och målning.

Kerstins intresse för att undervisa tog över gentemot att ställa ut målningar och vara verksam mer som en fri konstnär när hennes son kom 2005, vilket hon gjorde under några år på Hawai´i och i yngre ålder i Sverige. Nu ställs målningar ut och säljs mer utifrån att det är roligt än som dagligt arbete. : )
Varje termin erbjuds kurser för barn, ungdom och vuxna i målning och teckning.
Hjärtligt välkomna!
Att teckna är ett sätt att förstå och uttrycka oss själva!

Konst har funnits genom alla tider, att kommunicera mellan människor, som tex grottmålningar, målningar i tempel och kyrkor. Estetiska värden, det vi ser omkring oss men också att ges möjlighet att uttrycka själen, det som finns i var och en av oss har betydelse.
Vi vet idag att teckning utvecklar problemlösning, ger självkänsla och att uppleva skönhet bidrar till kärleksfulla handlingar.
"Teckna realistiskt är ett sätt att förstå livets uppbyggnad och minsta beståndsdel.
Fri teckning från hjärtat är en integration och utveckling av var och en.
Tillsammans bygger de världen som varje person unikt är vill berätta och uttrycka.
Magiskt och spakande!


Denna stund som teckning och färg, är att kika på teckningskonsten som uttryck med färg, färg som används inom teckning, tex färgpennor, olika kritor, pastel, kol

Så hjärtligt välkomna till att boka in dig eller er tex familjemedlemmar i en mindre grupp eller privatlektioner. Ni berättar vad ni önskar eller om ni inte vet det så provar vi oss fram och bygger upp från den platsen. Jag skräddarsyr med er efter era behov.
För dig som är nybörjare eller mer avancerad.


Kerstin är utbildad 1 år i teckning och målning i Italien och 3 års distansutbildning i klassiskt realistisk teckning och målning.

Kerstins intresse för att undervisa tog över gentemot att ställa ut målningar och vara verksam mer som en fri konstnär när hennes son kom 2005, vilket hon gjorde under några år på Hawai´i och i yngre ålder i Sverige. Nu ställs målningar ut och säljs mer utifrån att det är roligt än som dagligt arbete. : )
Varje termin erbjuds kurser för barn, ungdom och vuxna i målning och teckning.
Hjärtligt välkomna!

Rörelse & Konst - Movement & Art

RörelseKonst

Konst är att leva din glädje, upptäcka din väg och vara ditt uttryck om & om igen.

RörelseKonst är att upptäcka, uppleva och finna dina uttryck genom konstens medel och dansens oändliga möjligheter att röra kroppen till form som passar och glädjer dig.

Individuella tillfällen i RörelseKonst!

Kom och prova RörelseKonst helt utifrån dig, utifrån din nivå och önskan.

RörelseKonst är för dig som vill prova konstens/dansens möjligheter till att berika, så nya frön, utvecklas, finna nya infallsvinklar.

Rörelse, rytm & röst och olika konstformer som teckning, målning & 3d är medium och verktyg till att förstå sig själv, för undersökning & byggande av struktur till former som passar dig.
Genom alla tider har människor dansat, dansar och använder konst för att uttrycka sig själv, för kommunikation & lösningar på samhällsfrågor.
Rörelse, färg & ljud bor i oss, omkring oss, är oss. När vi sätter oss själva i rörelse får vi möjlighet att se nya perspektiv, känna oss klarare och fokuserade, platsen där flöde och kreativitet är tillgänglig.
Individuella klasser i RörelseKonst erbjuds som ” Bas”- att lära känna dig & ditt uttryck eller som ” Konstnärligt”- för dig som söker utveckling och stöd på din konstnärliga/kreativa väg.
Inga förkunskaper.
Kerstin är Konstnärinna & Rörelseinspiratör.

Verktyg som Kerstin använder sig av är erfarenhet från 3 års studier via Centre of Indigenous Arts Hawai´i-Californien. Eurytmistudier, 5 Rytmer dans och andra rörelseformer som yoga och traditionella danser. Kerstin har studerat konst i Italien, studier i klassisk realistisk teckning, är diplomerad Bildtolkare, Vedic Artlärare och Hawai´iansk massör/Lomi-Lomi och Taktil massör.

Välkomna!

Movement to ART

Se dig själv!
Upptäck din glädje!

Konstnärliga uttryck är ett sätt att frigöra sin inre potential och förenas med sin djupaste kärnpunkt. Rörelse, färger och ljud är naturligt och lever genom oss.

Med former som, kroppsberöring, kroppsrörelse, måleri och ljud/toner berörs du och en kontakt uppstår som vill utvecklas.

Movement to ART inspirerar till helhet, kreativitet och konstnärligt uttryck. Du som individ är unik och följer din egna rytm och personliga stil. Med former som stimulerar den högra och vänstra hjärnhalvan, ger vi plats för möjligheten att leva hela vår potential som människa.

Movement to Art är Behandlingsskade-och ansvarsförsäkrad genom Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin.

Tar emot friskvårdscheck-Aktiway.

Välkomna!

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Tvärvägen 9
134 31 Gustavsberg
Öppna i Google Maps 🗗