Vad vill du boka?


Taktil massage
Första behandlingen 300:-
Ordinarie pris 500:-

Varmt välkommen!


Klarna
Erbjuder onlinebetalning med Klarna

Taktil massage

Vill du förändra något i ditt liv?

Känner du dig :
- Stressad eller orolig?
- Befinner du dig i någon form av livskris?
- Har du problem i relationen med anhöriga eller andra?

Känner du igen dig i något av ovanstående kan kognitiv terapi hjälpa dig.

Kognitiv beteendeterapi, KBT, är ett samlingsnamn för ett flertal olika tekniker som också innefattar kognitiv psykoterapi. Inom KBT arbetar vi med sambandet mellan tanke, känsla och handling. När vi föds knyter vi an och skapar anknytningsmönster till dem som tar hand om oss i syfte att få mesta möjliga närhet och för att säkerställa vår överlevnad. Dessa mönster påverkar oss som vuxna och kan ibland hindra oss på olika sätt. Genom nya tankemönster och strategier kan vi förändra dysfunktionella/icke hjälpsamma beteenden.
Tillsammans formulerar vi problemet/problemen och sätter upp konkreta mål för behandlingen.

Stödsamtal
Kanske har något inträffat i ditt liv som du är i behov av att prata om och bearbeta. Då kan några gångers stödsamtal hjälpa dig att få perspektiv och komma vidare i liv.
Taktipro, originalmetoden, är en mjuk omslutande beröring som görs med långsamma, varsamma strykningar över huden. Massagen är välgörande för både kropp och själ. Genom Taktiprorörelserna frisätts Oxytocin, ett hormon som stimulerar smärtlindring och är en motpol till adrenalinpåslag och stress. Vanliga effekter av massagen är:

- Avslappning
- Sänkt stressnivå
- Lugn och ro
- Ökat välbefinnande, höjd livskvalité
- Förbättrad sömn
- Ökad koncentration
- Förbättrad mag-och tarmfunktion
- Sänkt blodtryck
Medlem i Skandinaviska Förbundet Komplementärmedicin

MARIANNES KBT/TAKTILA MASSAGE

Mitt namn är Marianne Eneström. Jag är certifierad och diplomerad taktil massör. Taktipro, originalmetoden, är en mjuk omslutande beröring som görs med långsamma varsamma strykningar över huden. Massagen är välgörande för både kropp och själ. Genom Taktiprorörelserna frisätts oxytocin som stimulerar smärtlindring - motpolen till adrenalinpåslag och stress. Under hela massagen är du inbäddad, förutom den kroppsdel som masseras, det ger skydd, trygghet och värme.
Varmt välkommen!

Visa kontaktinformation
Webbsida
Adress
Eva Bonniers gata 4
129 54 Hägersten
Fruängen
Öppna i Google Maps 🗗